T: 024 - 360 09 23

E: info@sjbadvocaten.nl

Oranjesingel 75 Nijmegen

Einde slapende dienstverbanden in zicht?!

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Minister Asscher heeft een wetsvoorstel voorbereid waarin werkgevers worden gecompenseerd voor de kosten van de transitievergoeding bij beeïndiging van een dienstverband met een langdurig zieke werknemer.

Op basis van dit voorstel worden werkgevers voor de volledige kosten van de transitievergoeding gecompenseerd. Deze compensatie zal door het UWV worden voldaan aan de werkgevers vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF).

 

De wet zal naar alle verwachting pas aanvang 2018  in werking treden, maar de bedoeling is dat de maatregel met terugwerkende kracht gaat gelden vanaf het moment van de inwerkingtreding van de WWZ, per 1 juli 2015.

De  hoogte van de te compenseren vergoeding is echter wel beperkt tot het bedrag van de transitievergoeding zoals die geldt op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting eindigt (over het algemeen na twee jaar). Indien het dienstverband thans slapend wordt voortgezet, om daarmee de betaling van de transititievergoeding te voorkomen, moet er rekening mee gehouden worden dat de uiteindelijk te ontvangen compensatie lager is dan de uit te betalen transitievergoeding. Zolang het dienstverband voortduurt blijft de transitievergoeding immers oplopen. 

 

Komt hiermee een einde aan de slapende dienstverbanden?!

 

We blijven het volgen….

 

 

Yasmina Amtari, advocaat

 

 

Publicatiedatum:

20-12-2016 16:01