T: 024 - 360 09 23

E: info@sjbadvocaten.nl

Oranjesingel 75 Nijmegen

Reactie Wiebes op rapport 'Vergeten toeslagen'

Op 23 april 2016 is het rapport 'Vergeten toeslagen' verschenen. Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek door Bokkz, Bond van Belastingbetalers en Kassa naar ondergebruik van inkomensafhankelijke regelingen. Een van de conclusies van het rapport is dat van de huishoudens die recht hebben op huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag, 1 op de 7 (14,3%) ten minste één toeslag laat liggen.Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën gereageerd op het rapport ‘Vergeten toeslagen’. 

Het kabinet herkent en onderkent dat sprake is van niet gebruik. Om die reden worden burgers via verschillende kanalen actief gewezen op hun eventuele recht op toeslagen.

Het uitgangspunt blijft wel dat burgers zelf inschatten of zij inkomensondersteuning nodig hebben en daarvoor in aanmerking komen. Daar waar nodig kunnen burgers hulp krijgen van de Belastingdienst of maatschappelijke organisaties om die afweging te maken.

Maar uiteindelijk is het volgens de staatssecretaris de burger zelf die beslist of hij wel of niet gebruik maakt van toeslagen.

 

Jan Paul Slot, advocaat

 

 

Publicatiedatum:

20-12-2016 16:16