T: 024 - 360 09 23

E: info@sjbadvocaten.nl

Oranjesingel 75 Nijmegen

Ten onrechte passeren getuigenaanbod

Belanghebbende heeft met de inspecteur een vaststellingsovereenkomst gesloten. Naar aanleiding daarvan heeft belanghebbende de beroepen bij de rechtbank ingetrokken.

Voor het hof wil belanghebbende de intrekking ongedaan maken omdat de vaststellingsovereenkomst onder invloed van dwaling tot stand is gekomen.

Voorafgaand aan de zitting heeft belanghebbende het hof schriftelijk verzocht om drie belastingambtenaren als getuigen op de zitting te horen. Hof Den Haag (27 oktober 2015, nrs. 14/00996 t/m 14/00999) wist dat die belastingambtenaren aanwezig waren buiten de zittingszaal, maar heeft hen niet gehoord.

In cassatie klaagt belanghebbende daarover. Volgens de Hoge Raad heeft belanghebbende niet concreet vermeld waarover de getuigen zouden kunnen verklaren, maar uit de stukken blijkt dat het bewijsaanbod betrekking had op de totstandkoming en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst.

Bovendien heeft het hof aan belanghebbende niet om opheldering van het bewijsaanbod gevraagd.

Het hof kon dan ook niet zonder nadere motivering oordelen dat het getuigenaanbod onvoldoende is gespecificeerd.

Verder mocht van belanghebbende niet worden verlangd dat hij had moeten toelichten wat de getuigen zouden kunnen verklaren.

Verwijzing moet volgen.

 

Jan Paul Slot

 

 

Publicatiedatum:

20-12-2016 16:24