T: 024 - 360 09 23

E: info@sjbadvocaten.nl

Oranjesingel 75 Nijmegen

Aanvaarding nalatenschap door betalen maaltijd van rekening erflater?

In deze casus hebben de erfgenamen op de sterfdag van hun moeder in een restaurant gegeten. De kosten van het etentje, totaal € 119,-- , zijn betaald met de pinpas van erflaatster, welke was gekoppeld aan een bankrekening van erflaatster. Vorig jaar oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat door deze handeling de erfgenamen de erfenis zuiver hadden aanvaard. De erfgenamen hebben tegen het arrest van het Hof cassatie ingesteld. Zij stelden zich op het standpunt dat de kosten van de maaltijd moesten worden gerekend tot de kosten van de uitvaart

 

Op grond van artikel 4:192 lid 1 BW heeft een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt, de nalatenschap zuiver aanvaard. Dit tenzij de erfgenaam eerder een keuze heeft gemaakt voor beneficiaire aanvaarding of verwerping. Wanneer gedraagt iemand zich als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Het is de vraag of uit de gedragingen van een erfgenaam de bedoeling kan worden afgeleid om de nalatenschap te aanvaarden. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval.

 

In het oude artikel 1095 BW werd ‘al hetgeen tot de begrafenis betrekking heeft’ niet gerekend tot handelingen waaruit zuivere aanvaarding mag worden afgeleid. Deze regel geldt ook onder het huidige artikel 4:192 lid 1 BW. Of handelingen en kosten betrekking hebben op de begrafenis, hangt wederom af van de omstandigheden van het geval.

 

De Hoge Raad is van oordeel dat de erfgenamen in casu terecht klagen over het oordeel van het hof. Overleg op de sterfdag zoals hier aan de orde was, is een handeling gericht om de erflaatster een passende uitvaart te bezorgen. De daarvoor gemaakte redelijke kosten ten laste van de nalatenschap kunnen deswege niet als een daad van aanvaarding worden aangemerkt. De Hoge Raad heeft bij arrest van 22 mei 2015 het oordeel van het hof vernietigd.

Geen zuivere aanvaarding van de nalatenschap door de betaling van een etentje op de sterfdag van erflaatster ten laste van de nalatenschap!

 

Yasmina Amtari, advocaat

 

Publicatiedatum:

09-07-2015 12:28