T: 024 - 360 09 23

E: info@sjbadvocaten.nl

Oranjesingel 75 Nijmegen

Echtscheiding / Familierecht / Erfrecht Nijmegen

 

 

De familierechtadvocaten van Slot Jacobs & Bloemen te Nijmegen hebben een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen in het personen- en familierecht, echtscheiding en erfrecht. Onze fiscale expertise komt hierbij goed van pas, met name bij een echtscheiding waarbij een ondernemer betrokken is, bij afwijkende regelingen terzake de eigen woning, complexe alimentatieberekeningen en bij erfrechtelijke problemen. Wij bieden u ondersteuning in onder meer de volgende situaties:

  • Echtscheiding, eenzijdig of gezamenlijk
  • Echtscheiding ondernemer
  • Verdeling gemeenschap van goederen / afwikkeling huwelijksvoorwaarden;
  • Beëindiging van samenlevingscontract / geregistreerd partnerschap;
  • Vaststellen, wijzigen of beëindigen partner- en/of kinder alimentatie;
  • Problemen rondom gezag en contact / omgang met kinderen;
  • Erfrechtelijke problemen;
  • Naamswijziging;
  • Curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap;
  • Adoptie en erkenning / ontkenning vaderschap.

 

Echtscheiding 

Bij een echtscheiding komt er veel op u af. Op verschillende gebieden moet van alles geregeld worden, zoals alimentatie, zorgverdeling en afwikkeling van huwelijksvoorwaarden. Het is belangrijk dat u hierbij professionele begeleiding heeft zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Wij hebben veel ervaring met scheidingen en weten dat een echtscheiding een enorme impact heeft op het leven van mensen.

Een echtscheidingsprocedure vangt aan op het moment dat door een advocaat een echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank. Dit kan een eenzijdig verzoek tot echtscheiding, op verzoek van één partij, of een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, een verzoek van beide partijen samen, zijn. In beide gevallen kunt u bij ons terecht. Wij  kunnen zowel als advocaat voor één partij alsook als advocaat voor partijen gezamenlijk optreden. Als wij als advocaat voor beide partijen optreden proberen wij in onderling overleg tot goede afspraken te komen, welke afspraken vervolgens worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant. Naast het hoofdverzoek (de echtscheiding) kunnen ook nevenvoorzieningen worden verzocht, zoals onder andere partner- en kinder alimentatie, verdeling van de gemeenschap van goederen / verrekening bij huwelijkse voorwaarden, het voortgezet gebruik van de woning en voorzieningen betreffende minderjarige kinderen. Ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn.

 

Ouderschapsplan

Met ingang van 1 maart 2009 zijn ouders bij scheiding verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Een ouderschapsplan is een plan waarin ouders die gaan scheiden of feitelijk uit elkaar gaan afspraken vastleggen met betrekking tot de minderjarige kinderen. Het doel van het verplichte ouderschapsplan is om ouders vroegtijdig na te laten denken over het ouderschap na scheiding. In geval van echtscheiding dient bij het echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan overgelegd te worden aan de rechtbank. In de wet staat beschreven waar een ouderschapsplan aan moet voldoen en over welke onderwerpen in ieder geval afspraken gemaakt dienen te worden (zoals over het hoofdverblijf, een zorgregeling en de alimentatie). Wij hebben een model ouderschapsplan ontwikkeld welke aan de wettelijke vereisten voldoet, zodat u aan de hand van het model samen in overleg kunt gaan en afspraken kunt maken.

 

Erfrecht

Bij erfrechtelijke problemen is het raadzaam om vroegtijdig een advocaat in te schakelen, bijvoorbeeld bij onterving van een kind en opeisbaarheid van de legitieme portie, onzorgvuldig handelen van de benoemde executeur ten aanzien van de erfenis, onverdeeldheid van een nalatenschap, buitenlandse nalatenschappen en belaste schenkingen. Onze advocaten kunnen u bij deze en andere problemen met betrekking tot het erfrecht bijstaan.

 

Advocaat familierecht en scheiding

Voor verdere informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze advocaten te Nijmegen.

 


 

Links

begeleide-omgang

formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen

 

Gerelateerde nieuwsberichten