T: 024 - 360 09 23

E: info@sjbadvocaten.nl

Oranjesingel 75 Nijmegen

Herziening huwelijksgemeenschap

Is trouwen in algehele gemeenschap van goederen niet meer de standaard per 1 januari 2017?!

Nederland kent als één van de weinige landen nog de algehele gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alle bezittingen en schulden, of deze nou zijn ontstaan voor of tijdens huwelijk, in de huwelijksgemeenschap vallen. Dit past volgens het kabinet niet meer bij de maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen is op 19 april 2016 aangenomen door de tweede kamer. In het voorstel is opgenomen dat trouwen in beperkte gemeenschap de standaard wordt. Dit houdt in dat er dan onderscheid wordt gemaakt tussen vermogen en schulden vóór huwelijk en tijdens huwelijk.

Wat echtgenoten vóór huwelijk hebben opgebouwd, waaronder ook schulden, blijft privévermogen van die persoon. Ook giften en erfenissen blijven alsdan privévermogen en vallen niet meer automatisch in de huwelijksgemeenschap. Wat tijdens huwelijk door de echtgenoten wordt opgebouwd valt wél in de huwelijksgemeenschap.  Er zal dus sprake zijn van drie verschillende vermogens: het privévermogen van ieder van de echtgenoten en het vermogen van de nieuwe beperkte gemeenschap.

 

Voor mensen die al zijn gehuwd heeft het wetsvoorstel geen gevolgen. Het wetsvoorstel heeft alleen gevolgen voor huwelijken die zijn aangegaan nadat de nieuwe wetgeving in werking is getreden. Het voorstel is nog niet aangenomen door de Eerste Kamer, maar verwacht wordt dat de nieuwe wetgeving per 1 januari 2017 in werking zal treden.

 

We blijven het volgen….

 

Yasmina Amtari, advocaat

 

Publicatiedatum:

16-09-2016 09:38