T: 024 - 360 09 23

E: info@sjbadvocaten.nl

Oranjesingel 75 Nijmegen

Inkomen waarop beslag lag niet meegenomen bij bepaling behoefte t.b.v.

Inhoudsindicatie

Bij de bepaling van het netto besteedbaar inkomen waarop de behoefte van de kinderen en van de vrouw is gebaseerd bij de vaststelling van alimentatie na echtscheiding, wordt inkomen waarop beslag lag niet in aanmerking genomen.

Samenvatting

Het netto besteedbaar inkomen, waarop de behoefte van de kinderen is gebaseerd bij vaststelling van alimentatie, wordt in de regel gevormd door de middelen die de ouders op het moment van het verbreken van de samenleving daadwerkelijk ter beschikking staan. De Rechtbank heeft het inkomen van ieder van partijen waarop beslag was gelegd buiten beschouwing gelaten. Op het inkomen van partijen heeft gedurende langere tijd voor de echtscheiding beslag gelegen.
 
Ook bij de toepassing van de Hof-norm van 60% voor de vaststelling van de behoefte van de vrouw aan alimentatie wordt uitgegaan van het gezinsinkomen, verminderd met het inkomen waarop beslag was gelegd.

Rechtbank Oost-Brabant 21-11-2014, niet gepubliceerd
Gepubliceerd op Kennisbank Split-Online
Behandelend advocaat mw. mr. I.M.H. Bloemen

Publicatiedatum:

20-03-2015 00:30