T: 024 - 360 09 23

E: info@sjbadvocaten.nl

Oranjesingel 75 Nijmegen

Kinderalimentatie en kindgebonden budget: duidelijkheid van Hoge Raad

Hoge Raad volgt advies A-G: kindgebonden budget niet in mindering op de behoefte aan kinderalimentatie

 

De familiekamer van het Gerechtshof Den Haag had op 3 juni jl. een uitspraak gedaan waarbij tevens prejudiciële vragen zijn gesteld aan de Hoge Raad met betrekking tot het kindgebonden budget en de alleenstaande-ouderkop inzake alimentatie. De volgende vragen zijn door het Hof gesteld:

1. Moet bij de bepaling van de ingevolge artikel 1:397 BW jo 1:404 BW door de ouders verschuldigde alimentatie voor hun minderjarige kinderen rekening worden gehouden met het kindgebonden budget, inclusief de alleenstaande ouderkop, door dit: i) in mindering te brengen op de behoefte van de kinderen; dan wel ii) in aanmerking te nemen bij het vaststellen van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt?

2. Bij vraag 1 is geen onderscheid gemaakt tussen de alleenstaande ouderkop en het overige deel van het kindgebonden budget. Indien dat onderscheid wel moet worden gemaakt, op welke wijze moet dan ter bepaling van de verschuldigde onderhoudsbijdrage rekening worden gehouden met de alleenstaande ouderkop en op welke wijze met het overige deel van het kindgebonden budget?

 

De Advocaat–Generaal de heer Hammerstein adviseerde de Hoge Raad bij conclusie van 4 september 2015 de prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden:

1. Bij de bepaling van de ingevolgde artikel 1:397 jo 1:404 BW door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage (alimentatie) voor hun minderjarige kinderen moet rekening worden gehouden met het kindgebonden budget, inclusief de alleenstaande ouderkop, door dit in aanmerking te nemen bij het vaststellen van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

2. Er dient geen onderscheid te worden gemaakt tussen de alleenstaande- ouderkop en het overige deel van het kindgebonden budget nu beide toeslagen dezelfde aard en strekking hebben.

Het advies van de Advocaat-Generaal wijkt af van de aanbeveling van de Expertgroep alimentatienormen.

 

De Hoge Raad heeft het advies van de Advocaat-Generaal gevolgd, zo blijkt uit de uitspraak van 9 oktober 2015. Het kindgebonden budget met de alleenstaande ouderkop strekt niet in mindering op de behoefte aan kinderalimentatie, maar dient meegenomen te worden bij de vaststelling van de draagkracht van degene die het kindgebonden budget ontvangt.

 

Na maanden is er nu dan eindelijk duidelijkheid…. 

 

Yasmina Amtari, advocaat

Publicatiedatum:

06-11-2015 14:04