T: 024 - 360 09 23

E: info@sjbadvocaten.nl

Oranjesingel 75 Nijmegen

Ontvangen persoonsgebonden (pgb) vergoeding belast?

Een dochter vraagt voor de verzorging van haar demente moeder bij haar thuis, een persoonsgebonden budget (pgb) aan, nadat aan de relatie met het verpleeghuis een einde is gekomen. Dochter geeft aan dat zij bij het aanvragen van het pgb en de verzorging van haar moeder thuis mede een financiële afweging heeft gemaakt. Aldus heeft zij mede een voordeel beoogd dat zij bij het aanvragen ook redelijkerwijs kon voorzien (dit is het criterium om te concluderen dat het een bron van inkomen is in het economisch verkeer, belast, en niet in de gezinssfeer, onbelast).

Evenals de rechtbank, oordeelt het Hof Den Bosch (12 december 2014) dat de ontvangen pgb-vergoeding belastbaar inkomen vormt en wel uit de bron: resultaat overige werkzaamheden. Uit rechtspraak van De Hoge Raad, juni 2007, bleek al dat werkzaamheden waarvoor een pgb wordt ontvangen, steeds in het economische verkeer plaatsvinden, ongeacht of deze werkzaamheden door familieleden worden verricht of dat deze worden ingekocht bij professionele zorgverleners. De Hoge Raad heeft het ingestelde cassatieberoep ongegrond verklaard (9 oktober 2015).

 

Jan Paul Slot

 

Publicatiedatum:

19-10-2015 21:35