T: 024 - 360 09 23

E: info@sjbadvocaten.nl

Oranjesingel 75 Nijmegen

Ook gehuwde mantelzorger recht op mantelzorg-/ partnervrijstelling

De vrouw voerde in deze casus sinds 1993 met haar echtgenoot en haar vader een gezamenlijke huishouding. De vrouw verzorgde haar vader en ontving hiervoor een mantelzorgcompliment. In 2011 is de vader van de vrouw overleden. De vrouw is enig erfgenaam.

 

De vrouw is van oordeel dat zij, gelet op het feit dat zij mantelzorger was van haar vader, recht heeft op de mantelzorg-/ partnervrijstelling (belastingrecht) voor de erfbelasting. Volgens de belastinginspecteur is dat echter niet mogelijk, omdat de vrouw gehuwd is en het uitdrukkelijk de bedoeling van de wetgever is dat men slechts één partner heeft.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt vast dat de mantelzorgvrijstelling enkel en alleen aan de vrouw wordt onthouden omdat zij gehuwd is. Partijen zijn het erover eens dat indien de vrouw ongehuwd was, zij wel in aanmerking zou komen voor de vrijstelling. De vraag is of deze vrijstelling, welke afhankelijk is van de burgerlijke staat van de mantelzorger, in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

 

De eis dat de erflater ongehuwd moet zijn zorgt ervoor dat in een situatie van mantelzorg er geen twee verkrijgers zijn die beiden een beroep kunnen doen op de hoge vrijstelling van artikel 32 lid 1 sub 4 letter a SW. De eis dat de mantelzorger ongehuwd moet zijn voor deze vrijstelling vervult volgens de rechtbank geen enkele functie. De burgerlijke staat van de mantelzorger kan er immers niet toe leiden dat de vrijstelling twee keer wordt verleend in de nalatenschap van de erflater.

In de wetsgeschiedenis is aan deze regel geen aandacht besteed en ook het doel en de strekking van deze vrijstelling verklaren niet waarom de mantelzorger ongehuwd zou moeten zijn. Er is volgens de rechtbank sprake van een ongelijke behandeling van de gehuwde mantelzorger ten opzichte van de ongehuwde mantelzorger zonder enig belang.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat de vrouw in casu recht heeft op de mantelzorg- / partnervrijstelling (Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 juli 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:4443 (publicatie 21 augustus 2015) ).

 

Inmiddels is bekend dat door de Belastingdienst hoger beroep is ingesteld.

Wordt vervolgd….

 

Yasmina Amtari

 

Publicatiedatum:

18-09-2015 14:21