T: 024 - 360 09 23

E: info@sjbadvocaten.nl

Oranjesingel 75 Nijmegen

Procedure na ontslag op staande voet te laat gestart: afwijzing

Werkneemster is op 15 juli 2015 op staande voet ontslagen. Zij protesteert schriftelijk tegen het ontslag op staande voet bij brief van 17 juli 2015. De gemachtigde van werkneemster sommeert werkgever op 30 juli 2015 om het loon door te betalen. De dagvaarding in kort geding, waarbij werkneemster verzoekt haar werkgever te verplichten het aan haar toekomende loon door te  betalen, is op 18 september 2015 aan werkgever betekend. 

 

De kantonrechter wijst de vorderingen van werkneemster af. Op grond van de wet kan de kantonrechter op verzoek van werkneemster de opzegging van de arbeidsovereenkomst (het ontslag op staande voet) vernietigen, maar een dergelijk verzoek moet door werkneemster worden ingediend binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Het ontslag op staande voet is op 15 juli gegeven en de dagvaarding is op 18 september 2015 betekend zodat het verzoek om de opzegging te vernietigen te laat is gedaan. De mogelijkheid daartoe is vervallen. De loonvordering van werkneemster wordt afgewezen en het ontslag blijft in stand. 

Overigens is de procedure ten onrechte ingeleid met een dagvaarding en niet met een verzoekschrift.

 

Let dus goed op de korte vervaltermijnen bij een ontslag op staande voet en zorg dat u tijdig contact opneemt met een van onze advocaten.

 

Rechtbank Noord-Holland, locatie Groningen 2 oktober 2015

 

Irene Bloemen, advocaat

 

Publicatiedatum:

16-11-2015 22:00