T: 024 - 360 09 23

E: info@sjbadvocaten.nl

Oranjesingel 75 Nijmegen

Ten onrechte weigering teruggave btw op zonnepanelen

Beleid Belastingdienst inzake teruggaaf btw zonnepanelen is in strijd met het doeltreffendheidsbeginsel


Belanghebbende heeft in april 2013 zonnepanelen gekocht voor een bedrag van € 6.986, inclusief € 1.126 omzetbelasting. De factuur dateert van 12 april 2013. Vanaf april 2013 heeft belanghebbende energie geleverd aan de energiemaatschappij.

 

Belanghebbende heeft in juli en augustus 2013 geïnformeerd bij de BelastingTelefoon hoe hij de btw over de zonnepanelen kon terugvragen. Hem is verteld dat daar nog geen duidelijkheid over was en dat vooralsnog geen omzetbelastingnummers werden afgegeven aan exploitanten van zonnepanelen. Deze informatie strookt met de informatie die op dat moment op de site van de Belastingdienst stond. Eind september 2013 heeft de staatssecretaris zich op het standpunt gesteld dat met het exploiteren van zonnepanelen sprake is van een economische activiteit.

Belanghebbende heeft hierop verzocht om een aanvraagformulier startende ondernemers en dit op 10 oktober 2013 ingediend. Aan belanghebbende is een aangiftebiljet uitgereikt. Belanghebbende heeft dit op 13 november 2013 ingediend. Vervolgens heeft de inspecteur teruggaaf van de btw op de zonnepanelen geweigerd. In geschil is of dit terecht is.

 

De rechtbank stelt voorop dat het verzoek binnen drie weken na afloop van het kwartaal ingediend moet zijn, in casu vóór 1 oktober 2013. Dit is niet gebeurd en belanghebbende is in beginsel te laat. Echter, de rechtbank is van oordeel dat dit niet aanvaardbaar is in het licht van Europese jurisprudentie. De rechtbank is van oordeel dat belanghebbende niet kan worden tegengeworpen dat hij zich niet eerder schriftelijk tot de Belastingdienst had gewend, gelet op de informatie van de BelastingTelefoon en op de site van de Belastingdienst. Daar komt bij dat het beleid van de Belastingdienst in strijd is met het Europese recht. Dit landelijke beleid heeft ertoe geleid dat aanmeldingen als ondernemer en de daarmee gepaard gaande verzoeken om teruggaven werden afgehouden. De teruggaaftermijn van drie maanden is op zichzelf niet in strijd met het gelijkwaardigheidsbeginsel en het doeltreffendheidsbeginsel, maar het strikt vasthouden aan de termijn heeft er de facto voor gezorgd dat sprake is van een belemmering op het recht van aftrek in gevallen als die van belanghebbende. Deze belemmering is naar het oordeel van de rechtbank in strijd met het doeltreffendheidbeginsel.

Beroep gegrond.

 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 augustus 2015, 14/4077, ECLI:NL:RBZWB:2015:6392

 

Jan Paul Slot, advocaat

 

Publicatiedatum:

23-10-2015 14:58