T: 024 - 360 09 23

E: info@sjbadvocaten.nl

Oranjesingel 75 Nijmegen

Uitleg convenant: vrouw was leek, man was deskundige (echtscheiding)

Inhoudsindicatie

Uitleg convenant bij echtscheiding opgesteld door of namens man die advocaat is; de vrouw mocht erop vertrouwen dat in het convenant alle schulden waren opgenomen. De vordering van de man dat de vrouw alsnog de helft van de daarin niet opgenomen belastingschulden en rekening-courant schuld zou voldoen, is door het Hof na terugverwijzing door de Hoge Raad afgewezen.
 
De vrouw heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een leek is ten aanzien van de financiële afwikkeling van de echtscheiding. Het verdelingsvoorstel bij de echtscheiding is afkomstig van de accountant, die vooral accountant van de man was omdat hij ook de accountant van het kantoor van de man was. Daarnaast is gebleken dat het convenant is opgesteld door de man zelf of een door hem ingeschakelde advocaat. In dit licht had het volgens het hof op de weg van de man en/of de accountant gelegen om de vrouw er uitdrukkelijk op te wijzen dat er nog schulden waren die nader verrekend moesten worden.
 
Het hof oordeelt dat de vrouw – gelet op de omstandigheden met betrekking tot de totstandkoming van het convenant, de tekst en de inhoud van het convenant – het convenant terecht heeft opgevat als een package deal, waarbij beoogd is een definitieve regeling te treffen met betrekking tot alle bestanddelen van de huwelijksgemeenschap, derhalve inclusief de schulden, alsmede de partneralimentatie.

Conclusie

Het hof concludeert dat – in het licht van het voorgaande – de man de vrouw expliciet had moeten informeren over de schulden. Nu hij zulks heeft nagelaten, heeft de vrouw het convenant mogen interpreteren als package deal.
Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.
 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 3 februari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:331 (publicatie 16 februari 2015)
Behandelend advocaat mw. mr. C.H.M. Jacobs

Publicatiedatum:

20-03-2015 01:00