T: 024 - 360 09 23

E: info@sjbadvocaten.nl

Oranjesingel 75 Nijmegen

Vernietiging van het ontslag is niet toegestaan na eerdere berusting.

'Omgekeerde switch' niet toegestaan.

Werkgever heeft de arbeidsverhouding met werknemer per direct beëindigd zonder dat sprake is van een dringende reden. De werknemer berust aanvankelijk ondubbelzinnig en zonder voorbehoud in de opzegging en maakt aanspraak op de gefixeerde schadevergoeding en een billijke vergoeding. Later beroept werknemer zich op de vernietigbaarheid van het ontslag. Dit beroep wordt door de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam op 22 maart 2018 afgewezen.

De rechter oordeelt dat werknemer met de berusting zekerheid heeft geschapen over het einde van de arbeidsverhouding. Daar komt bij dat werknemer bij zijn latere beroep op de  vernietigbaarheid niet ondubbelzinnig afstand heeft gedaan van de eerdere berusting. Het alsnog honoreren van de switch draagt naar oordeel van de kantonrechter niet bij aan de rechtszekerheid. Bovendien stroken de feitelijke gedragingen van werknemer niet met het beroep op vernietigbaarheid, zoals het inleveren van de sleutels, het (aanvankelijk) berusten in de opzegging en het niet verzoeken van wedertewerkstelling. Ook is niet gebleken dat werknemer zich beschikbaar heeft gehouden om te werken. Het verzoek de opzegging te vernietigen wordt afgewezen. De opzegging blijft in stand. Het verzoek tot betaling van een billijke vergoeding wordt toegewezen en werkgever kan geen rechten ontlenen aan het concurrentiebeding.

 

Mocht u vragen hebben over opzegging en ontslag, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Irene Bloemen

 

 

Publicatiedatum:

04-04-2018 12:19