T: 024 - 360 09 23

E: info@sjbadvocaten.nl

Oranjesingel 75 Nijmegen

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015

De WWZ is vanaf 1 januari 2015 gefaseerd ingevoerd. Per 1 januari 2015 zijn de wijzigingen ten aanzien van flexibele arbeid ingegaan. Met ingang van 1 juli 2015 is het gewijzigde ontslagrecht in werking getreden en de nieuwe ketenregeling.

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 zijn de volgende.

 

Proeftijd

In een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot maximaal zes maanden kan geen proeftijd meer worden overeengekomen.


Concurrentiebeding

En concurrentiebeding mag in beginsel slechts nog worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een concurrentiebeding in een overeenkomst voor bepaalde tijd moet zijn voorzien van een schriftelijke motivering van de werkgever waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

 

Aanzegplicht

Uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of langer van rechtswege eindigt, dient de werkgever de werknemer schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en de voorwaarden waaronder. Indien de werkgever de werknemer niet tijdig schriftelijk informeert over de al dan niet voortzetting, is hij aan de werknemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van maximaal één maandsalaris. De aanzegging is niet hetzelfde als de opzegging. Een arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zonder dat opzegging vereist is. De aanzegging ziet op het tijdig informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

 

Oproepkrachten

De eerder bestaande mogelijkheid om bij CAO te bepalen dat gedurende een langere periode dan zes maanden geen loon wordt betaald als er geen werk is, is verdwenen. Het blijft wel mogelijk om voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst overeen te komen dat de werkgever geen loon verschuldigd is indien de werknemer de overeengekomen arbeid niet heeft verricht (geen werk, geen loon). Op deze wijze wordt het langdurig gebruik van nul-urencontracten beperkt.

 

Uitzendkrachten

Er zijn beperkingen ten aanzien van uitzendarbeid ingevoerd.

 

Irene Bloemen, advocaat

Publicatiedatum:

16-10-2015 23:59