T: 024 - 360 09 23

E: info@sjbadvocaten.nl

Oranjesingel 75 Nijmegen

Zieke zorgverlener: 6 of 104 weken loon doorbetalen?

Werkneemster is als zorgverlener in dienst bij een particulier thuis, die dit uit een persoonsgebonden budget financiert. Werkneemster is voor onbepaalde tijd in dienst voor 24 uur per week.

Werkneemster meldt zich ziek en werkgever betaalt het salaris op grond van artikel 7:629 lid 2 BW voor de duur van 6 weken door. Het recht op loondoorbetaling van 104 weken bij arbeidsongeschiktheid is namelijk voor een werknemer die doorgaans op minder dan 4 dagen per week uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verricht ten behoeve van het huishouden van een natuurlijk persoon, beperkt tot 6 weken. De budgethouder stelt dat werkneemster blijkens de overeenkomst per week 24 uur, op 3 dagen, werkzaam was.

 

Werkneemster vordert in rechte doorbetaling van haar salaris gedurende 104 weken arbeidsongeschiktheid, stellende dat zij vanaf de aanvang van de overeenkomst meer dan 24 uur per week heeft gewerkt en op gemiddeld vier dagen per week. 

 

De rechter stelt vast dat werkneemster in de 12 weken voorafgaand aan haar ziekmelding in 5 weken 35 uur, op (meer dan) 4 dagen, per week heeft gewerkt. In de hele periode van 12 weken heeft zij 30 uur per week gewerkt.

Over heel 2011, betreffende 45 weken, heeft werkneemster in 32 weken op 4 dagen meer dan 24 uur, gemiddeld 32 uur per week, gewerkt.

Op basis daarvan is aannemelijk geworden dat werkneemster haar werkzaamheden doorgaans op meer dan 3 dagen per week heeft uitgevoerd en dient het loon gedurende 104 weken arbeidsongeschiktheid doorbetaald te worden.

 

De doorbetalingsplicht is vastgesteld op het salaris te vermeerderen met het gemiddelde overwerk

 

 

Rechtbank Gelderland  25 oktober 2013

Behandelend advocaat mr. I.M.H. Bloemen

 

Publicatiedatum:

22-10-2015 15:47